Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Od 26 października do 8 listopada 2020 r. obowiązuje nowa organizacja pracy szkoły, w związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Na tryb zdalny przechodzą uczniowie klas IV-VIII.

Klasy I-III przychodzą na lekcje do szkoły,  świetlica, biblioteka pracują bez zmian.

 

Zarządzenie dyrektora szkoły – zdalne nauczanie

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji nauczania zdalnego

 

 

Przerwy

w roku szkolnym 2020/2021

 

1 lekcja      800 – 845       5 min

2 lekcja      850 – 935       10 min

3 lekcja      945 – 1030     10 min

4 lekcja      1040 – 1125   10 min

5 lekcja      1135 – 1220   20 min

6 lekcja      1240 – 1325   20 min

7 lekcja      1345 –1430    5 min

8 lekcja      1435 – 1520   5 min

9 lekcja      1525 – 1610

2 września 2020 roku miała miejsce uroczystość oddania do użytku nowego obiektu, składającego się z sali gimnastycznej oraz części dydaktycznej z zapleczami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

                Początki Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu sięgają roku 1933, natomiast budynek przy ul. Polnej został oddany na potrzeby szkoły w roku 1958. Nic więc dziwnego, że po ponad sześćdziesięciu latach cała społeczność szkolna marzyła o lepszych i nowoczesnych warunkach nauki. Dzięki wytrwałemu działaniu dyrektora szkoły, Marleny Adolp i życzliwości władz Gminy swarzędzka „Dwójka” stała się szkołą na miarę XXI wieku.

                Gospodarzami uroczystości otwarcia rozbudowy szkoły byli burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Marlena Adolp. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście, wśród których można wymienić m.in. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Zbigniewa Talagę, Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Marię Jedlińską-Pysa, zastępców burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Grzegorza Taterkę i Tomasza Zwolińskiego, sekretarza Gminy – Agatę Kubacką, prezesa firmy Agrobex Sp z o.o. –  Krzysztofa Kruszonę z pracownikami, projektantów NUUA/ARCHITEKCI Szymona Gica i Mateusza Jankowskiego, radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radnych Rady Powiatu Poznańskiego
i radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu, sołtysów, przedstawicieli swarzędzkich instytucji, szkół i jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Rady Rodziców.

                Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem nowego obiektu przez księdza Szymona Likowskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, potem nastąpiło wspólne przecięcie wstęgi, symbolu oficjalnego oddania rozbudowanej szkoły do użytku i wszyscy przeszli do nowej sali gimnastycznej.

                W sali gimnastycznej został zaprezentowany krótki film, zrealizowany przez Telewizję STK, przedstawiający historię swarzędzkiej „Dwójki” oraz osiągnięcia jej uczniów. Kolejnym punktem programu była prezentacja ukazująca działania uczniów i nauczycieli swarzędzkiej „Dwójki”. W czasie prezentacji chłopcy w dowcipny sposób przedstawili trudy i pożytki  płynące  z prowadzenia „sportowego życia”, natomiast dziewczęta zatańczyły piękny układ z szarfami.

                Uroczystość została przygotowana i zorganizowana przez wielu nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi szkoły.

                Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu otrzymała w tym roku szkolnym naprawdę piękny prezent. Nowoczesny, obszerny dwukondygnacyjny budynek, na parterze zawierający salę gimnastyczną z zapleczami, a na piętrze sale dydaktyczne, na zewnątrz imponujące boiska i plac zabaw dla najmłodszych uczniów to z pewnością spełnienie marzeń. To dzięki władzom Gminy Swarzędz mogliśmy świętować oddanie do użytku tego obiektu, w którym zarówno zajęcia wychowania fizycznego,  jak i dydaktyczne będą mogły odbywać się w komfortowych warunkach.

                Sport jest wyrazem dążenia człowieka do rywalizacji i mocnych wrażeń. Sporty promują zdrowie fizyczne
i psychiczne oraz kształtują odpowiedzialność, samokontrolę i ducha walki fair play. Doskonałe warunki do ćwiczeń
i rozgrywek pozwolą uczniom w pełni realizować sportowe pasje. Teraz mają miejsce, gdzie mogą ćwiczyć, a tym samym kształtować swoje ciało i umysł, uczyć się odpowiedzialności i samodyscypliny oraz dostarczać wrażeń kibicom. Wszyscy wiemy, że „ Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”.

E. Najdek

 

              

 

                 

 

 

 

 

 

Instrukcja – logowanie na platformę Office 365

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w woj. wielkopolskim

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Koniec I półrocza 17 stycznia 2021 r.
4. Początek II półrocza 18 stycznia 2021 r.
5. Ferie zimowe 15 lutego – 28 lutego 2021 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1- 6 kwietnia 2021 r.
7. Egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

8. Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

b) matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

9. Uroczyste zakończenie – klasy VIII 24 czerwca 2021 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  

2 września 2020 r., 4 stycznia 2021 r., 5 stycznia 2021 r., 4 czerwca 2021 r.,

oraz dla klas I-VII: 25, 26, 27 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Opieka pielęgniarska dostępna jest

na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

poniedziałek       1130 – 1505

wtorek                   730 – 1130

czwartek               730 – 1130

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

świadczy CERTUS,

znajdujący się na os. E. Raczyńskiego 2/23

w Swarzędzu.

 

Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia opieką profilaktyczną.

Druk można pobrać ze strony szkoły (pdf)

lub w sekretariacie i wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły.

 

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole dnia 01.09.2020 r. odbędą się spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych według podanego planu.

W spotkaniach uczniów klas I-II może uczestniczyć 1 rodzic.

 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Ia 8.00-8.30 mała sala gimnastyczna, 8.30-9.00 sala 1.6 NB
Ib 9.00-9.30 mała sala gimnastyczna, 9.30-10.00 sala 1.5 NB
Ic 8.30-9.00 świetlica SB, 9.00-9.30 sala 1.2 NB
IIa 9.30-10.00 świetlica SB, 10.00-10.30 sala 1.4 NB
IIb 10.00-10.30 mała sala gimnastyczna, 10.30-11.00 sala 1.3 NB
IIIa 8.00-9.00 sala 22 SB
IIIb 9.30-10.30 sala 23 SB
IVa 10.00-11.00 sala 24 SB
Va 9.00-10.00 sala 34 SB
VIa 8.30-9.30 sala 25 SB
VIb 9.00-10.00 sala 39 SB
VIc 9.45-10.45 sala 25 SB
VIIa 10.15-11.15 świetlica SB
VIIb 10.30-11.30 sala 39 SB
VIIc 10.45-11.45 sala 4 SB
VIIIa 10.00-11.00 sala 6 SB
VIIIb 9.00-10.00 sala 4 SB

 

NB –    nowy budynek

SB –     stary budynek

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędz informuje, że w dniach 25, 26, 27 sierpnia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami  uczniów  klas I-IV.

 

Ze względu na wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób prosimy, aby w zebraniach uczestniczył 1 rodzic.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o  dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem) do sekretariatu szkoły  do dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

klasa dzień godzina sala budynek
1a

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.6 nowy budynek
1b

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.5 nowy budynek
1c

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.2 nowy budynek
2a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.4 nowy budynek
2b

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.3 nowy budynek
3a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 22 stary budynek
3b

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 23 stary budynek
4a

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 24 stary budynek

List od Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu informuje, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020 r.

Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Klasa Godzina Miejsce odbioru zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

VIIIa 10.00 świetlica
VIIIb 10.00 sala nr 6
VIIIc 10.00 sala nr 20

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

– indywidualne spotkanie z wychowawcą – odbiór świadectw i nagród zgodnie z wytycznymi GIS i MZ

Uczeń przychodząc do szkoły:

  • ma mieć zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica)
  • dezynfekuje ręce
  • zachowuje co najmniej 1,5 odstęp pomiędzy innymi uczniami i nauczycielami.

 

Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego
9.00 VIIIa sala gimnastyczna 9.00 VIa świetlica 9.30 VIc sala nr 43
10.00 VIIIb sala gimnastyczna 10.00 VIIb świetlica 9.30 Va sala nr 21
11.00 VIIIc sala gimnastyczna 11.00 VIIa świetlica 10.30 IVa sala nr 34
12.00 VIb sala gimnastyczna 12.00 IIa świetlica 11.00 Vb sala nr 39
13.00 Ib sala gimnastyczna 13.00 IIb świetlica 11.30 Vc sala nr 38
14.00 Ia sala gimnastyczna 14.00 IIIa świetlica

 

Uczniowie, Rodzice, którzy nie odbiorą świadectw szkolnych w piątek 26.06.2020 mogą odebrać je

w dniach 29.06.2020 (poniedziałek) i 30.06.2020 (wtorek) w sekretariacie szkoły w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Następna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm