Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Informujemy, że:

 • dnia 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV w roku szkolnym 2019/2020,

 

 • dnia 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas VII w roku szkolnym 2019/2020,

 

 • dnia 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I w roku szkolnym 2019/2020.

 

W spotkaniach uczestniczyć będą pani dyrektor, wychowawcy oraz nauczyciele.

Serdecznie zapraszamy

Uroczyste zakończenie klas odbędzie się dnia 19 czerwca 2019r. (środa):

 • klasy I i II – godz. 9.00
 • klasy IV i V – 10.30
 • klasy VII – 11.30.

 

Natomiast uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum odbędzie się 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 1100 w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, inforemuje, że w dniach 12, 13, 14  czerwca skraca lekcje do 30 minut z powodu wysokich temperatur powietrza.

Nowy harmonogram lekcji i przerw

1 lekcja 8.00 – 8.30      5 min
2 lekcja 8.35 – 9.05      5 min
3 lekcja 9.10 – 9.40      10 min
4 lekcja 9.50 – 10.20    5 min
5 lekcja 10.25 – 10.55   10 min
6 lekcja 11.05 – 11.35    10 min
7 lekcja 11.45 –12.15      5 min
8 lekcja 12.20 – 12.50    5 min

Świetlica pracuje w godz. od 6.30 do 16.30

Ze względu na niepokojące wydarzenia w szkołach, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, MEN zobowiązał szkołę do zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przypomniane procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Zebrania z rodzicami odbędą się w czwartek 30 maja 2019 r.:

 • godz. 16.00

klasa 4a sala nr 4

 • godz. 17.00

klasa 4b sala nr 39

klasa 4c sala nr 38

klasa 5a sala nr 33

klasa 5c sala nr 43

klasa 7a sala nr 28

klasa 7b sala nr 25

klasa 7c sala nr 44

klasa 8a sala nr 6

klasa 8b sala nr 37

 • godz. 18.00

klasa 5b sala nr 39

klasa 3b sala nr 38

klasa 3c sala nr 36

klasa 3d sala nr 34

klasa 3e sala nr 20

klasa 3f sala nr 44

 • godz. 18.30

klasa 3a  sala nr 35

 

Serdecznie zapraszamy.

Nasza szkoła została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2019 r.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

O działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy Uczniów
Szkół Podstawowych wraz
 z Rodzicami

na IV Festyn „Rodzinna Dwójka”

oraz „Drzwi Otwarte”

18 maja 2019 r.,  godz. 10.00 – 14.00.

 Będzie można zwiedzać sale lekcyjne

oraz wystawy prezentujące historię i dorobek szkoły.

Zapoznamy z tymi miejscami
w szkole, w których Uczniowie będą
poszerzać wiedzę i realizować swoje pasje.

 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU

 

PKO BP SA Oddział 1 w Swarzędzu

ul. Cieszkowskiego 29

62-020 Swarzędz

Nr rachunku: 23 1020 4027 0000 1302 1434 5393

Biblioteka klas I-IV naszej szkoły dołączyła się do akcji Fundacji ”MAM MARZENIE”

Wzięło w niej udział ponad 30 uczniów i nauczycieli.

Zebrane nowe maskotki, pluszaki, misie zostały przekazane do 3 szpitali w Poznaniu.

 

Otrzymaliśmy podziękowania za udział w akcji od Fundacji:

DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, DZIECIOM I RODZICOM!

Bądźmy zawsze otwarci na pomaganie.

Halina Zalewska

VII Gminny Konkurs Czytelniczy z Języka Angielskiego już za nami…

Jak co roku, nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu zaprosili uczniów klas szóstych, swarzędzkich szkół podstawowych do udziału w VII Gminnym Konkursie Czytelniczym z Języka Angielskiego. Konkurs odbył się 28 lutego 2019 roku. Jego celem było zachęcenie do czytelnictwa w języku angielskim oraz zdrowa rywalizacja między szkołami z gminy. Uczniowie, jak zawsze, nie zawiedli i licznie przybyli, aby wykazać się tym razem znajomością lektury pt. „The Enivornment” czyli w tłumaczeniu na język polski „Środowisko”. Tematyka książeczki poruszała problemy współczesnego środowiska naturalnego, w tym zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie, zagrożone gatunki, alternatywne źródła energii odnawialnej oraz sposoby ochrony naszej planety.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą o lekturze oraz umiejętnościami rozumienia tekstu słuchanego i czytanego. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się : Szymon Jóźwiak z SP nr 5 ( I miejsce), Julia Szczepańska z SP nr 5 (II miejsce), Maksymilian Grześkowiak z SP w Kobylnicy (III miejsce). W tym roku wyróżniliśmy również 3 osoby: Krzysztofa Świtalskiego z SP w Paczkowie, Szymona Kaczmarka i Antoninę Maciejowicz– uczniów SP w Kobylnicy.

Zwycięzcy uczestnicy otrzymali zestawy nagród, w tym książki gramatyczne i lektury w języku angielskim. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia- gadżety od wydawnictwa Macmillan.

Przybyli wraz z uczniami nauczyciele mogli porozmawiać z konsultantką metodyczną

z wydawnictwa Macmillan, która przyjechała na zaproszenie nauczycieli organizujących konkurs.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, jak i nauczycielom przygotowującym uczniów serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

 

 

 

Następna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010
Faks: 061 - 8 172 574

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm