Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Opieka pielęgniarska dostępna jest

na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

poniedziałek       1130 – 1505

wtorek                   730 – 1130

czwartek               730 – 1130

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

świadczy CERTUS,

znajdujący się na os. E. Raczyńskiego 2/23

w Swarzędzu.

 

Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia opieką profilaktyczną.

Druk można pobrać ze strony szkoły (pdf)

lub w sekretariacie i wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły.

 

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole dnia 01.09.2020 r. odbędą się spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych według podanego planu.

W spotkaniach uczniów klas I-II może uczestniczyć 1 rodzic.

 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Ia 8.00-8.30 mała sala gimnastyczna, 8.30-9.00 sala 1.6 NB
Ib 9.00-9.30 mała sala gimnastyczna, 9.30-10.00 sala 1.5 NB
Ic 8.30-9.00 świetlica SB, 9.00-9.30 sala 1.2 NB
IIa 9.30-10.00 świetlica SB, 10.00-10.30 sala 1.4 NB
IIb 10.00-10.30 mała sala gimnastyczna, 10.30-11.00 sala 1.3 NB
IIIa 8.00-9.00 sala 22 SB
IIIb 9.30-10.30 sala 23 SB
IVa 10.00-11.00 sala 24 SB
Va 9.00-10.00 sala 34 SB
VIa 8.30-9.30 sala 25 SB
VIb 9.00-10.00 sala 39 SB
VIc 9.45-10.45 sala 25 SB
VIIa 10.15-11.15 świetlica SB
VIIb 10.30-11.30 sala 39 SB
VIIc 10.45-11.45 sala 4 SB
VIIIa 10.00-11.00 sala 6 SB
VIIIb 9.00-10.00 sala 4 SB

 

NB –    nowy budynek

SB –     stary budynek

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędz informuje, że w dniach 25, 26, 27 sierpnia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami  uczniów  klas I-IV.

 

Ze względu na wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób prosimy, aby w zebraniach uczestniczył 1 rodzic.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o  dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem) do sekretariatu szkoły  do dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

klasa dzień godzina sala budynek
1a

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.6 nowy budynek
1b

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.5 nowy budynek
1c

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.2 nowy budynek
2a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.4 nowy budynek
2b

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.3 nowy budynek
3a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 22 stary budynek
3b

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 23 stary budynek
4a

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 24 stary budynek

List od Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu informuje, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020 r.

Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Klasa Godzina Miejsce odbioru zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

VIIIa 10.00 świetlica
VIIIb 10.00 sala nr 6
VIIIc 10.00 sala nr 20

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

– indywidualne spotkanie z wychowawcą – odbiór świadectw i nagród zgodnie z wytycznymi GIS i MZ

Uczeń przychodząc do szkoły:

  • ma mieć zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica)
  • dezynfekuje ręce
  • zachowuje co najmniej 1,5 odstęp pomiędzy innymi uczniami i nauczycielami.

 

Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego
9.00 VIIIa sala gimnastyczna 9.00 VIa świetlica 9.30 VIc sala nr 43
10.00 VIIIb sala gimnastyczna 10.00 VIIb świetlica 9.30 Va sala nr 21
11.00 VIIIc sala gimnastyczna 11.00 VIIa świetlica 10.30 IVa sala nr 34
12.00 VIb sala gimnastyczna 12.00 IIa świetlica 11.00 Vb sala nr 39
13.00 Ib sala gimnastyczna 13.00 IIb świetlica 11.30 Vc sala nr 38
14.00 Ia sala gimnastyczna 14.00 IIIa świetlica

 

Uczniowie, Rodzice, którzy nie odbiorą świadectw szkolnych w piątek 26.06.2020 mogą odebrać je

w dniach 29.06.2020 (poniedziałek) i 30.06.2020 (wtorek) w sekretariacie szkoły w godz. od 8.30 do 15.30.

 

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ KLASY 1-3

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ KLASY 4-8

 

Druki do pobrania – zgoda na pomiar temperatury

KLASY I-III od 09.06.2020

KLASY IV-VIII od 15.06.2020

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla uczniów i rodziców

Informacje dla rodziców uczniów klas I-III w związku z powrotem dzieci do szkoły od dn. 25.05.2020

Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie szkoły w związku z reżimem sanitarnym

Informacja dla rodziców uczniów klas IV-VIII – konsultacje

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 08 – 10.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VII – 08 – 10.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 01 – 05.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VII – 01-05.06.2020

Harmonogram konsultacji z uczniami klas VIII 25-29.05.2020

 

Druki do pobrania – informacja o stanie zdrowia dziecka, zgoda na pomiar temperatury

Klasy VIII

Klasy IV – VII

 

Informujemy, że terminy składania zgłoszeń oraz wniosków do klasy pierwszej w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami zostały ustalone na  18 – 22 maja 2020 r. w godzinach:

Poniedziałek                 9.00-17.00

Wtorek                         9.00-17.00

Środa                            9.00-17.00

Czwartek                      9.00-15.00

Piątek                            9.00-15.00

Wnioski wraz załącznikami prosimy składać w portierni szkoły w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach (opisanych: zgłoszenia do kl. I,  wnioski  do kl. I)

Wnioski wraz załącznikami prosimy włożyć do koperty, zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Prosimy pamiętać, by dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

W związku z rozbudową szkoły, utrudniony jest dojazd do szkoły.

Od 18 maja 2020 r. rozpoczyna się dostawa samochodów ciężarowych  z wyposażaniem do nowego budynku szkoły.

Dyrektor Szkoły nr 2 w Swarzędzu prosi o nie podjeżdżanie na teren pod szkołę i parkowanie samochodami na ul. Sikorskiego.

W razie jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm