Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ KLASY 1-3

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ KLASY 4-8

 

Druki do pobrania – zgoda na pomiar temperatury

KLASY I-III od 09.06.2020

KLASY IV-VIII od 15.06.2020

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla uczniów i rodziców

Informacje dla rodziców uczniów klas I-III w związku z powrotem dzieci do szkoły od dn. 25.05.2020

Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie szkoły w związku z reżimem sanitarnym

Informacja dla rodziców uczniów klas IV-VIII – konsultacje

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 08 – 10.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VII – 08 – 10.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 01 – 05.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VII – 01-05.06.2020

Harmonogram konsultacji z uczniami klas VIII 25-29.05.2020

 

Druki do pobrania – informacja o stanie zdrowia dziecka, zgoda na pomiar temperatury

Klasy VIII

Klasy IV – VII

 

Informujemy, że terminy składania zgłoszeń oraz wniosków do klasy pierwszej w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami zostały ustalone na  18 – 22 maja 2020 r. w godzinach:

Poniedziałek                 9.00-17.00

Wtorek                         9.00-17.00

Środa                            9.00-17.00

Czwartek                      9.00-15.00

Piątek                            9.00-15.00

Wnioski wraz załącznikami prosimy składać w portierni szkoły w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach (opisanych: zgłoszenia do kl. I,  wnioski  do kl. I)

Wnioski wraz załącznikami prosimy włożyć do koperty, zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Prosimy pamiętać, by dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

W związku z rozbudową szkoły, utrudniony jest dojazd do szkoły.

Od 18 maja 2020 r. rozpoczyna się dostawa samochodów ciężarowych  z wyposażaniem do nowego budynku szkoły.

Dyrektor Szkoły nr 2 w Swarzędzu prosi o nie podjeżdżanie na teren pod szkołę i parkowanie samochodami na ul. Sikorskiego.

W razie jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Szanowni Rodzice

Ze względu na zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, jako pedagodzy szkolni, chciałybyśmy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki młodzieży w domu.

 

Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu?

 1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
 2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
 3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
 4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

 

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
 2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
 3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.
 2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

 

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt mailowy lub przez
e-dziennik. Udzielimy ich w miarę możliwości. Wiadomość ta może zawierać numer telefonu – wtedy oddzwonimy. Podział obowiązków w Naszej szkole przedstawia się następująco:

 

 1. Sonia Wawrzyniak – sprawy interwencyjne i pomocowe (sonia@amu.edu.pl)

 

 1. Paulina Zawada-Kulikowska – sprawy interwencyjne, pomocowe oraz projekt „Mój zawód – moja przyszłość” (paulinka525@onet.pl)

 

 1. Monika Christoph – doradztwo zawodowe i personalne (mon.bartkowiak@gmail.com

 

W tym trudnym czasie dla nas wszystkich życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju, uśmiechu na każdy dzień, a także bezpiecznego i owocnego spędzania czasu z rodziną, według zaleceń rządu. Jest to czas, żeby odbudować relację z bliskimi lub jeszcze bardziej pogłębić więzi. Tego też Państwu życzymy!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

PEDAGODZY SZKOLNI

NABÓR KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

Szanowni Państwo,   ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

 • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa
  on 
  od 16 marca do 31 marca 2020 r.
 • termin składania wniosków w wersji papierowej (wydrukowanych i podpisanych) wraz
  z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku,
w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz,
dla kandydatów.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem 512 053 010

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  do klas I szkół podstawowych ruszyła zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020 r. o godz. 9:00. Wnioski w wersji papierowej (wydrukowane i podpisane) wraz załącznikami rodzice będą mogli składać w placówce pierwszego wyboru od 26 marca do 30 marca w godzinach ustalonych przez placówki.

Jednak ze względu na obecną sytuację w kraju wprowadzono zmiany w zakresie dostarczania dokumentów:

 • od 16 do 30 marca rejestrujecie Państwo dzieci elektronicznie – zaznaczając te kryteria, które mogą Państwo potwierdzić,
 • w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym terminie, o którym poinformujemy
 • w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Szanowni Państwo, prosimy o śledzenie ma bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie naboru do przedszkoli https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz i stronie naboru
do szkół https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz oraz na stronie internetowej www.swarzedz.pl i oficjalnym profilu na Facebooku Swarzędza.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli (oraz żłobka miejskiego Maciuś) rusza zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020r. Wnioski (lub zgłoszenia) wraz z załącznikami proszę składać od 26 marca do 30 marca w godzinach ustalonych w późniejszym czasie, o czym poinformuję Państwa do 25 marca br. Przepraszam za utrudnienia, sytuacja jest wyjątkowa.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Marlena Adolp

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 13 marca br. zawieszono organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju.

12 i 13 marca br. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze organizowane w świetlicy szkolnej.

Natomiast od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Odwołane są również zajęcia organizowane w szkole w godzinach popołudniowych,
w tym zajęcia płatne. Szkoła będzie zamknięta.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły www.sp2swarzedz.com

oraz na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach a także Miasta i Gminy Swarzędz https://www.swarzedz.pl/

Nauczyciele będą przygotowywali w miarę możliwości materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące
e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

O wszelkich podejmowanych decyzjach będziecie Państwo na bieżąco informowani przez dziennik elektroniczny.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, apeluję do Państwa, aby uczniowie nie spędzali czasu w galeriach handlowych i innych tego typu miejscach.

Z poważaniem

Marlena Adolp

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm