Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Dyrekcję naszej szkoły tworzą dwie energiczne i zawsze uśmiechnięte kobiety, pani Marlena Adolp,
z którą spotykamy się na lekcjach wychowania fizycznego i pani Agata Szymańska, która uczy nas geografii.