Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy I-III

 

Termin Forma spotkania Tematyka
09-11.09.2019 zebrania wychowawców z rodzicami §  Organizacja roku szkolnego 2019/2020

§  Wybory klasowych rad rodziców

§  Obowiązujące w szkole przepisy

30.10.2019

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
11.12.2019

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
14.01.2020 zebrania wychowawców z rodzicami

 

§  Podsumowanie I półrocza

§  Wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów

§  Bieżące sprawy klasy i szkoły

§  Klasy VIII – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

25.03.2020

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
06.05.2020

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasy IV-VIII

 

 

Termin Klasy Forma spotkania Tematyka
09-12.09.2019 IV-VIII zebrania wychowawców z rodzicami §  Organizacja roku szkolnego 2019/2020

§  Wybory klasowych rad rodziców

§  Obowiązujące w szkole przepisy

30.10.2019

środa

1600-1830

IV-VIII „drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
11.12.2019

środa

1700

IVa, Va, Vb, Vc, VIa, VIc zebrania wychowawców z rodzicami §  Bieżące sprawy klasy i szkoły

§  Postępy i osiągnięcia uczniów (zagrożenia)

1800 VIb
1830 VIIb
12.12.2019

czwartek

1700

VIIa, VIIIa, VIIIb, VIIIc
15.01.2020

środa

1700

IVa, Va, Vb, Vc, VIa, VIc zebrania wychowawców z rodzicami §  Podsumowanie I półrocza

§  Wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów

§  Bieżące sprawy klasy i szkoły

§  Klasy VIII – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

1800 VIb
1830 VIIb
16.01.2020

czwartek

1700

VIIa, VIIIa, VIIIb, VIIIc
01.04.2020

środa

1700

IVa, Va, Vb, Vc, VIa, VIc zebrania wychowawców z rodzicami

 

§  Postępy i osiągnięcia uczniów

§  Bieżące sprawy klasy i szkoły

1800 VIb
1830 VIIb
02.04.2020

czwartek

1700

VIIa, VIIIa, VIIIb, VIIIc
06.05.2020

środa

1600-1830

IV-VIII „drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych

 

 

 

Zebrania z rodzicami:

 

9 września 2019 roku /poniedziałek/,  godz. 1700  

klasy: IIa,  VIb,c

 

10 września 2019 roku /wtorek/,  godz. 1700  

klasy:  IIb, IVa,  V a,b,c  

 

11 września 2019 roku /środa/,  godz. 1700  

klasy: Ia,b,  VIIa,b 

 

11 września 2019 roku /środa/,  godz. 1830  

klasa  VIa 

 

12 września 2019 roku /czwartek/,  godz. 1700  

klasy: IIIa  VIIIa,b,c  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. o wskazanych godzinach:

 

KLASA I, II SP

godz. 8.15                       zbiórka w sali lekcyjnej

godz. 8.30 – 9.30             przejście do sali gimnastycznej wraz z wychowawcą

godz. 9.30 – 10.30           spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

IA SP sala 4  
IB SP sala 25
IIA SP sala 22  
IIB SP sala 23  

 

KLASY III, IV, V SP

godz. 9.45                          zbiórka w sali lekcyjnej

godz. 10.00 – 11.00         przejście do sali gimnastycznej wraz z wychowawcą

godz. 11.00 – 12.00         spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

IIIA SP sala 24  
IVA SP sala 34  
VA SP sala 21  
VB SP sala 39
VC SP sala 38  

 

 

KLASA VIA SP

godz. 10.00 – 11.00        spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

godz. 11.00 – 12.00         przejście do sali gimnastycznej wraz z wychowawcą

VIA SP sala 36  

 

KLASY VIB-C, VII SP

godz. 10.45                       zbiórka w sali lekcyjnej

godz. 11.00 – 12.00         przejście do sali gimnastycznej wraz z wychowawcą

godz. 12.00 – 13.00         spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

VIB SP sala 37  
VIC SP sala 43  
VIIA SP sala 6  
VIIB SP sala 33  

 

KLASY VIII SP

godz. 11.45                        zbiórka w sali lekcyjnej

godz. 12.00 – 12.30         przejście do sali gimnastycznej wraz z wychowawcą

godz. 12.30 – 13.00         spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

VIIIA SP sala 28  
VIIIB SP sala 20  
VIIIC SP sala 44  

 

Informujemy, że:

 • dnia 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klasy IV w roku szkolnym 2019/2020,

 

 • dnia 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas VII w roku szkolnym 2019/2020,

 

 • dnia 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I w roku szkolnym 2019/2020.

 

W spotkaniach uczestniczyć będą pani dyrektor, wychowawcy oraz nauczyciele.

Serdecznie zapraszamy

Uroczyste zakończenie klas odbędzie się dnia 19 czerwca 2019r. (środa):

 • klasy I i II – godz. 9.00
 • klasy IV i V – 10.30
 • klasy VII – 11.30.

 

Natomiast uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum odbędzie się 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 1100 w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, inforemuje, że w dniach 12, 13, 14  czerwca skraca lekcje do 30 minut z powodu wysokich temperatur powietrza.

Nowy harmonogram lekcji i przerw

1 lekcja 8.00 – 8.30      5 min
2 lekcja 8.35 – 9.05      5 min
3 lekcja 9.10 – 9.40      10 min
4 lekcja 9.50 – 10.20    5 min
5 lekcja 10.25 – 10.55   10 min
6 lekcja 11.05 – 11.35    10 min
7 lekcja 11.45 –12.15      5 min
8 lekcja 12.20 – 12.50    5 min

Świetlica pracuje w godz. od 6.30 do 16.30

Ze względu na niepokojące wydarzenia w szkołach, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, MEN zobowiązał szkołę do zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przypomniane procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Zebrania z rodzicami odbędą się w czwartek 30 maja 2019 r.:

 • godz. 16.00

klasa 4a sala nr 4

 • godz. 17.00

klasa 4b sala nr 39

klasa 4c sala nr 38

klasa 5a sala nr 33

klasa 5c sala nr 43

klasa 7a sala nr 28

klasa 7b sala nr 25

klasa 7c sala nr 44

klasa 8a sala nr 6

klasa 8b sala nr 37

 • godz. 18.00

klasa 5b sala nr 39

klasa 3b sala nr 38

klasa 3c sala nr 36

klasa 3d sala nr 34

klasa 3e sala nr 20

klasa 3f sala nr 44

 • godz. 18.30

klasa 3a  sala nr 35

 

Serdecznie zapraszamy.

Nasza szkoła została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2019 r.

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

O działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy Uczniów
Szkół Podstawowych wraz
 z Rodzicami

na IV Festyn „Rodzinna Dwójka”

oraz „Drzwi Otwarte”

18 maja 2019 r.,  godz. 10.00 – 14.00.

 Będzie można zwiedzać sale lekcyjne

oraz wystawy prezentujące historię i dorobek szkoły.

Zapoznamy z tymi miejscami
w szkole, w których Uczniowie będą
poszerzać wiedzę i realizować swoje pasje.

 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU

 

PKO BP SA Oddział 1 w Swarzędzu

ul. Cieszkowskiego 29

62-020 Swarzędz

Nr rachunku: 23 1020 4027 0000 1302 1434 5393

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm