Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Przypominamy

„drzwi otwarte” będą w formie zdalnej w dniach 27.10.2020 dla klas IV, V, VI oraz 28.10.2020 dla klas VII, VIII.

Spotkania odbywać będą on-line na platformie Office 365.

Od 26 października do 8 listopada 2020 r. obowiązuje nowa organizacja pracy szkoły, w związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Na tryb zdalny przechodzą uczniowie klas IV-VIII.

Klasy I-III przychodzą na lekcje do szkoły,  świetlica, biblioteka pracują bez zmian.

 

Zarządzenie dyrektora szkoły – zdalne nauczanie

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji nauczania zdalnego

 

 

Przerwy

w roku szkolnym 2020/2021

 

1 lekcja      800 – 845       5 min

2 lekcja      850 – 935       10 min

3 lekcja      945 – 1030     10 min

4 lekcja      1040 – 1125   10 min

5 lekcja      1135 – 1220   20 min

6 lekcja      1240 – 1325   20 min

7 lekcja      1345 –1430    5 min

8 lekcja      1435 – 1520   5 min

9 lekcja      1525 – 1610

2 września 2020 roku miała miejsce uroczystość oddania do użytku nowego obiektu, składającego się z sali gimnastycznej oraz części dydaktycznej z zapleczami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

                Początki Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu sięgają roku 1933, natomiast budynek przy ul. Polnej został oddany na potrzeby szkoły w roku 1958. Nic więc dziwnego, że po ponad sześćdziesięciu latach cała społeczność szkolna marzyła o lepszych i nowoczesnych warunkach nauki. Dzięki wytrwałemu działaniu dyrektora szkoły, Marleny Adolp i życzliwości władz Gminy swarzędzka „Dwójka” stała się szkołą na miarę XXI wieku.

                Gospodarzami uroczystości otwarcia rozbudowy szkoły byli burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Marlena Adolp. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście, wśród których można wymienić m.in. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Zbigniewa Talagę, Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Marię Jedlińską-Pysa, zastępców burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Grzegorza Taterkę i Tomasza Zwolińskiego, sekretarza Gminy – Agatę Kubacką, prezesa firmy Agrobex Sp z o.o. –  Krzysztofa Kruszonę z pracownikami, projektantów NUUA/ARCHITEKCI Szymona Gica i Mateusza Jankowskiego, radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radnych Rady Powiatu Poznańskiego
i radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu, sołtysów, przedstawicieli swarzędzkich instytucji, szkół i jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Rady Rodziców.

                Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem nowego obiektu przez księdza Szymona Likowskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, potem nastąpiło wspólne przecięcie wstęgi, symbolu oficjalnego oddania rozbudowanej szkoły do użytku i wszyscy przeszli do nowej sali gimnastycznej.

                W sali gimnastycznej został zaprezentowany krótki film, zrealizowany przez Telewizję STK, przedstawiający historię swarzędzkiej „Dwójki” oraz osiągnięcia jej uczniów. Kolejnym punktem programu była prezentacja ukazująca działania uczniów i nauczycieli swarzędzkiej „Dwójki”. W czasie prezentacji chłopcy w dowcipny sposób przedstawili trudy i pożytki  płynące  z prowadzenia „sportowego życia”, natomiast dziewczęta zatańczyły piękny układ z szarfami.

                Uroczystość została przygotowana i zorganizowana przez wielu nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi szkoły.

                Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu otrzymała w tym roku szkolnym naprawdę piękny prezent. Nowoczesny, obszerny dwukondygnacyjny budynek, na parterze zawierający salę gimnastyczną z zapleczami, a na piętrze sale dydaktyczne, na zewnątrz imponujące boiska i plac zabaw dla najmłodszych uczniów to z pewnością spełnienie marzeń. To dzięki władzom Gminy Swarzędz mogliśmy świętować oddanie do użytku tego obiektu, w którym zarówno zajęcia wychowania fizycznego,  jak i dydaktyczne będą mogły odbywać się w komfortowych warunkach.

                Sport jest wyrazem dążenia człowieka do rywalizacji i mocnych wrażeń. Sporty promują zdrowie fizyczne
i psychiczne oraz kształtują odpowiedzialność, samokontrolę i ducha walki fair play. Doskonałe warunki do ćwiczeń
i rozgrywek pozwolą uczniom w pełni realizować sportowe pasje. Teraz mają miejsce, gdzie mogą ćwiczyć, a tym samym kształtować swoje ciało i umysł, uczyć się odpowiedzialności i samodyscypliny oraz dostarczać wrażeń kibicom. Wszyscy wiemy, że „ Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”.

E. Najdek

 

              

 

                 

 

 

 

 

 

Instrukcja – logowanie na platformę Office 365

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w woj. wielkopolskim

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Koniec I półrocza 17 stycznia 2021 r.
4. Początek II półrocza 18 stycznia 2021 r.
5. Ferie zimowe 15 lutego – 28 lutego 2021 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1- 6 kwietnia 2021 r.
7. Egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

8. Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

b) matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

9. Uroczyste zakończenie – klasy VIII 24 czerwca 2021 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  

2 września 2020 r., 4 stycznia 2021 r., 5 stycznia 2021 r., 4 czerwca 2021 r.,

oraz dla klas I-VII: 25, 26, 27 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Opieka pielęgniarska dostępna jest

na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

poniedziałek       1130 – 1505

wtorek                   730 – 1130

czwartek               730 – 1130

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

świadczy CERTUS,

znajdujący się na os. E. Raczyńskiego 2/23

w Swarzędzu.

 

Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia opieką profilaktyczną.

Druk można pobrać ze strony szkoły (pdf)

lub w sekretariacie i wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły.

 

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole dnia 01.09.2020 r. odbędą się spotkania z wychowawcą w salach lekcyjnych według podanego planu.

W spotkaniach uczniów klas I-II może uczestniczyć 1 rodzic.

 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Ia 8.00-8.30 mała sala gimnastyczna, 8.30-9.00 sala 1.6 NB
Ib 9.00-9.30 mała sala gimnastyczna, 9.30-10.00 sala 1.5 NB
Ic 8.30-9.00 świetlica SB, 9.00-9.30 sala 1.2 NB
IIa 9.30-10.00 świetlica SB, 10.00-10.30 sala 1.4 NB
IIb 10.00-10.30 mała sala gimnastyczna, 10.30-11.00 sala 1.3 NB
IIIa 8.00-9.00 sala 22 SB
IIIb 9.30-10.30 sala 23 SB
IVa 10.00-11.00 sala 24 SB
Va 9.00-10.00 sala 34 SB
VIa 8.30-9.30 sala 25 SB
VIb 9.00-10.00 sala 39 SB
VIc 9.45-10.45 sala 25 SB
VIIa 10.15-11.15 świetlica SB
VIIb 10.30-11.30 sala 39 SB
VIIc 10.45-11.45 sala 4 SB
VIIIa 10.00-11.00 sala 6 SB
VIIIb 9.00-10.00 sala 4 SB

 

NB –    nowy budynek

SB –     stary budynek

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędz informuje, że w dniach 25, 26, 27 sierpnia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami  uczniów  klas I-IV.

 

Ze względu na wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób prosimy, aby w zebraniach uczestniczył 1 rodzic.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o  dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem) do sekretariatu szkoły  do dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

klasa dzień godzina sala budynek
1a

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.6 nowy budynek
1b

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.5 nowy budynek
1c

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.2 nowy budynek
2a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.4 nowy budynek
2b

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.3 nowy budynek
3a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 22 stary budynek
3b

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 23 stary budynek
4a

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 24 stary budynek

List od Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu informuje, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020 r.

Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Klasa Godzina Miejsce odbioru zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

VIIIa 10.00 świetlica
VIIIb 10.00 sala nr 6
VIIIc 10.00 sala nr 20

 

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm