Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Program Wewnatrzszkolnego_SystemuDoradztwa_Zawodowego 2017 18