Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Program Wewnatrzszkolnego_SystemuDoradztwa_Zawodowego 2017 18

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Faks: 061 - 8 172 574

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm