Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Koniec I półrocza 28 stycznia 2018 r.
4. Początek II półrocza 29 stycznia 2018  r.
5. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2018 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
7. Egzamin gimnazjalny

–   część humanistyczna

–   część matematyczno-przyrodnicza

–   język obcy nowożytny

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

–        z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

–        z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

–        z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

–        na poziomie podstawowym – godz. 9:00

–         na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

8. Uroczyste zakończenie gimnazjum – klasy III 21 czerwca 2018 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010
Faks: 061 - 8 172 574

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm