Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
3. Koniec I półrocza  13 stycznia 2019 r.
4. Początek II półrocza 14 stycznia 2019  r.
5. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna  18- 23 kwietnia 2019 r.
7. Egzamin gimnazjalny

–   część humanistyczna

–   część matematyczno-przyrodnicza

–   język obcy nowożytny

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

–        z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

–        z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

–        z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

–        na poziomie podstawowym – godz. 9:00

–         na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

8. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
a) język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 9:00

b) matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – 9:00

c) język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

9. Uroczyste zakończenie gimnazjum – klasy III 19 czerwca 2019 r.
 10.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2019 r.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010
Faks: 061 - 8 172 574

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm