Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przewodniczący

p. Edyta Sobkowiak (IIa)

 

Wice Przewodniczący

p. Małgorzata Domańska-Święch (Va)

 

Skarbnik

p. Monika Filary-Rogacka (VIIa)

 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU

 

PKO BP SA Oddział 1 w Swarzędzu

ul. Cieszkowskiego 29

62-020 Swarzędz

Nr rachunku: 23 1020 4027 0000 1302 1434 5393