Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Nr Rachunku

72 9065 0006 0110 0029 6429 0001

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010
Faks: 061 - 8 172 574

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm