Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Nr Rachunku

72 9065 0006 0110 0029 6429 0001