Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Egzamin gimnazjalny

–  część humanistyczna

–  część matematyczno-      przyrodnicza

–  język obcy nowożytny

 

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

–        z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

–        z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

–        z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

–        z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

–        na poziomie podstawowym – godz. 9:00

–        na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

egz gimn 18-19 dla rodz.

Egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

 

a) język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00

b) matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

egz ósmokl. 18-19 dla rodz.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010
Faks: 061 - 8 172 574

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm