Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu działając zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz. 60), informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2017r., na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu z dniem 1 września 2017 roku zostaje przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm