Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

„ODWIEDZAJMY WSPOMNIENIA, PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ”

pod takim hasłem odbyły się obchody Jubileuszu 60- lecia istnienia budynku

Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu przy ulicy Polnej 21.

 

            Dwudniowe obchody rozpoczęły się 23 marca o godz. 11:00 w sali gimnastycznej uroczystością, na której obecni byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz władze Miasta i Gminy Swarzędz, absolwenci, przedstawiciele rodziców, dzieci i młodzieży. Uczniowie przedstawili program artystyczny nawiązujący do myśli przewodniej jubileuszu. Przypomnieli dzieje powstania budynku, dramatyczne losy przedwojennego sztandaru, patronów i dyrektorów placówki, hymnu szkolnego, fundatorów Złotej Korony Królowej Jadwigi, a także zaprezentowali wspomnienia uczniów z okresu funkcjonowania placówki jako Gimnazjum nr 2.

        Najważniejszym elementem było przekazanie na ręce dyrektora nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. W obecności przedstawicieli Rady Miasta dokonał tego burmistrz MiG Marian Szkudlarek, na wniosek którego radni podjęli wcześniej decyzję o ufundowaniu go dla szkoły w związku z reformą oświaty.

             W drugiej części  uczniowie przedstawili na wesoło problemy i nowoczesne sposoby edukacji, jakie ma do dyspozycji współczesna szkoła, a także ich marzenia o ich rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Niespodzianką było wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom, bowiem burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek wraz z przedstawicielami władz miasta wręczyli projekt rozbudowy szkoły, który przewiduje budowę dodatkowych sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej z pełnym zapleczem sportowym, co świadczy o tym, iż edukacja jest ważnym ogniwem w zarządzaniu gminą.. Okazuje się, że marzenia przy dobrej woli  i zaangażowaniu mogą się spełniać.

            Po uroczystości  goście mogli zobaczyć przygotowane w salach lekcyjnych wystawy prac uczniów, pamiątek, kronik i zdjęć. Na wszystkich czekał kawałek tortu z wizerunkiem patronki szkoły, pocztówka z jubileuszową pieczątką i księga pamiątkowa  Przy herbatce lub kawie można było powspominać szkolne czasy.

            W sobotę 24 marca absolwenci i przyszli uczniowie mogli również zobaczyć przygotowane prezentacje w salach i uraczyć się słodkim poczęstunkiem.

            Dyrektor szkoły Marlena Adolp dziękuje wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom i rodzicom za przygotowanie tego święta szkoły. Władzom miasta, gościom za udział  w tych historycznych wydarzeniach.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm