Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy I-III

 

Termin Forma spotkania Tematyka
09-11.09.2019 zebrania wychowawców z rodzicami §  Organizacja roku szkolnego 2019/2020

§  Wybory klasowych rad rodziców

§  Obowiązujące w szkole przepisy

30.10.2019

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
11.12.2019

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
14.01.2020 zebrania wychowawców z rodzicami

 

§  Podsumowanie I półrocza

§  Wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów

§  Bieżące sprawy klasy i szkoły

§  Klasy VIII – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

25.03.2020

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
06.05.2020

środa

1700-1800

„drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasy IV-VIII

 

 

Termin Klasy Forma spotkania Tematyka
09-12.09.2019 IV-VIII zebrania wychowawców z rodzicami §  Organizacja roku szkolnego 2019/2020

§  Wybory klasowych rad rodziców

§  Obowiązujące w szkole przepisy

30.10.2019

środa

1600-1830

IV-VIII „drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych
11.12.2019

środa

1700

IVa, Va, Vb, Vc, VIa, VIc zebrania wychowawców z rodzicami §  Bieżące sprawy klasy i szkoły

§  Postępy i osiągnięcia uczniów (zagrożenia)

1800 VIb
1830 VIIb
12.12.2019

czwartek

1700

VIIa, VIIIa, VIIIb, VIIIc
15.01.2020

środa

1700

IVa, Va, Vb, Vc, VIa, VIc zebrania wychowawców z rodzicami §  Podsumowanie I półrocza

§  Wyniki edukacyjne i wychowawcze uczniów

§  Bieżące sprawy klasy i szkoły

§  Klasy VIII – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

1800 VIb
1830 VIIb
16.01.2020

czwartek

1700

VIIa, VIIIa, VIIIb, VIIIc
01.04.2020

środa

1700

IVa, Va, Vb, Vc, VIa, VIc zebrania wychowawców z rodzicami

 

§  Postępy i osiągnięcia uczniów

§  Bieżące sprawy klasy i szkoły

1800 VIb
1830 VIIb
02.04.2020

czwartek

1700

VIIa, VIIIa, VIIIb, VIIIc
06.05.2020

środa

1600-1830

IV-VIII „drzwi otwarte” §  Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów dotyczące sytuacji szkolnej uczniów – poziom osiągnięć edukacyjnych

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm