Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

NABÓR KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

Szanowni Państwo,   ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

  • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa
    on 
    od 16 marca do 31 marca 2020 r.
  • termin składania wniosków w wersji papierowej (wydrukowanych i podpisanych) wraz
    z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku,
w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz,
dla kandydatów.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm