Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Informujemy, że terminy składania zgłoszeń oraz wniosków do klasy pierwszej w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami zostały ustalone na  18 – 22 maja 2020 r. w godzinach:

Poniedziałek                 9.00-17.00

Wtorek                         9.00-17.00

Środa                            9.00-17.00

Czwartek                      9.00-15.00

Piątek                            9.00-15.00

Wnioski wraz załącznikami prosimy składać w portierni szkoły w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach (opisanych: zgłoszenia do kl. I,  wnioski  do kl. I)

Wnioski wraz załącznikami prosimy włożyć do koperty, zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Prosimy pamiętać, by dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

W związku z rozbudową szkoły, utrudniony jest dojazd do szkoły.

Od 18 maja 2020 r. rozpoczyna się dostawa samochodów ciężarowych  z wyposażaniem do nowego budynku szkoły.

Dyrektor Szkoły nr 2 w Swarzędzu prosi o nie podjeżdżanie na teren pod szkołę i parkowanie samochodami na ul. Sikorskiego.

W razie jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm