Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w woj. wielkopolskim

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Koniec I półrocza 17 stycznia 2021 r.
4. Początek II półrocza 18 stycznia 2021 r.
5. Ferie zimowe 15 lutego – 28 lutego 2021 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1- 6 kwietnia 2021 r.
7. Egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

b) matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

8. Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

b) matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

9. Uroczyste zakończenie – klasy VIII 24 czerwca 2021 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  

2 września 2020 r., 4 stycznia 2021 r., 5 stycznia 2021 r., 4 czerwca 2021 r.,

oraz dla klas I-VII: 25, 26, 27 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm