Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Od 26 października do 8 listopada 2020 r. obowiązuje nowa organizacja pracy szkoły, w związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Na tryb zdalny przechodzą uczniowie klas IV-VIII.

Klasy I-III przychodzą na lekcje do szkoły,  świetlica, biblioteka pracują bez zmian.

 

Zarządzenie dyrektora szkoły – zdalne nauczanie

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji nauczania zdalnego

 

 

Przerwy

w roku szkolnym 2020/2021

 

1 lekcja      800 – 845       5 min

2 lekcja      850 – 935       10 min

3 lekcja      945 – 1030     10 min

4 lekcja      1040 – 1125   10 min

5 lekcja      1135 – 1220   20 min

6 lekcja      1240 – 1325   20 min

7 lekcja      1345 –1430    5 min

8 lekcja      1435 – 1520   5 min

9 lekcja      1525 – 1610

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm