Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Szanowni Państwo,

 

od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. obowiązuje nowa organizacja pracy szkoły, w związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Na tryb zdalny przechodzą uczniowie klas I-III, a uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną do 29 listopada 2020 r.

 

Nauczyciele zajęć indywidualnych, terapeutycznych o formie zajęć (w szkole lub on-line) zadecydują wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 

Zdalna nauka odbywa się zgodnie z  planem zajęć danej klasy przez platformę Office 365. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 30 min.

 

Dziennik elektroniczny służy do kontaktów nauczycieli z rodzicami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych.

 

Na stronie szkoły jest umieszczony Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu wraz z załącznikami.

 

W szkole są zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy w zależności od potrzeb dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

W razie konieczności można skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Telefon: 061 – 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm

 

Z poważaniem

Marlena Adolp

 

 Zarządzenie dyrektora szkoły-nauczanie zdalne od 09.11.2020

 

Od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. obowiązuje nowa organizacja pracy szkoły, w związku z decyzją ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Na tryb zdalny przechodzą uczniowie klas I-III, a uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną do 29 listopada 2020 r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm