Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty             w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, zgodnie z planem zajęć danej klasy przez platformę Teams.

Nauczyciele zajęć indywidualnych, terapeutycznych o formie zajęć (w szkole lub on-line) zadecydują wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Wszyscy uczniowie, którzy z różnych względów realizowali naukę zdalną na terenie szkoły, nadal mogą uczyć się w szkole.

Czas pandemii sprawił, że równowaga pomiędzy różnymi aktywnościami dzieci i młodzieży została zaburzona, co może pociągnąć za sobą różnorodne problemy w samopoczuciu naszych uczniów. Dlatego też pragniemy przypomnieć, że nasi specjaliści udzielaj wsparcia zarówno uczniom jaki i ich rodzicom.
Zachęcamy do kontaktu z pedagogami szkolnymi:

  1. Sonia Wawrzyniak
  2. Monika Christoph
  3. Paulina Zawada-Kulikowska

Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji na terenie szkoły lub on-line, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub przez e-dziennik.

W szkole są zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy w zależności od potrzeb dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W razie konieczności można skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Telefon: 061 – 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm

 

Z poważaniem

Marlena Adolp

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm