Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Szanowni Państwo,

na prośbę Ministra Edukacji i Nauki oraz ministra Zdrowia przekazuję Państwu informację, że istnieje możliwość zaszczepienia dzieci w wieku 12- 15 lat.
Szczepienie będzie odbywać się w punkcie szczepień w Swarzędzu, przy Pływalni „Wodny Raj” w godzinach popołudniowych w trzecim tygodniu września (13-17 IX). Na szczepienie dziecko pojedzie z rodzicem oraz wypełnionym kwestionariuszem.

Decyzję, czy zaszczepić dziecko czy nie, pozostawiam Państwu. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat–informacje-dla-szkol-i-placowek

Aby Państwa dziecko mogło być zaszczepione należy wyrazić taką chęć. Proszę o wypełnienie deklaracji         na szczepienie w formie papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Dyrektor szkoły za pośrednictwem punktu szczepień poinformuje rodzica o dacie i godzinie szczepienia.
Burmistrza zapewnił, że będzie się mógł zaszczepić każdy chętny rodzic.
Informację proszę przekazywać wychowawcom.

Ponadto Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień     w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.
Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.
Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Pozdrawiam
Marlena Adolp

 

Materiały

20210818_organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowek (1).docx

deklaracjanaszczepienia (1).docx

kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf

listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf

organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowekmaterialyinfomacyjne.pdf

szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png

szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm