Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Głosujemy!!!

Zachęcam do głosowania na projekty, które mogą być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
Projekt główny nr 2 – Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu.

Projekt Lokalny nr 12 – Progi zwalniające na ulicy Olszynowej i Bukowej w Rabowicach (100 tys zł).

Projekt dodatkowy nr 6 – Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki – zakup defibrylatorów AED dla Rabowic (50 tys zł).

Pamiętajmy, że prawo do głosowania mają również dzieci. Z jednego numeru telefonu możliwe jest oddanie dwóch głosów.
https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/glosowanie

Jak głosować?
Od 23 maja do 6 lipca 2024 można głosować na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:

  1. Projekty znajdujące się na liście, o której mowa w uchwale w § 3 ust. 3, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
  2. Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje wszystkim mieszkańcom Gminy Swarzędz.
  3. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na: jedną propozycję projektu głównego, jedną propozycję projektu lokalnego i jedną propozycję projektu dodatkowego.
  4. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org
  5. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
  6. Do realizacji może zostać przeznaczony jeden projekt główny oraz projekty lokalne i projekty dodatkowe, które uzyskały największą liczbę głosów, do wyczerpania środków, o których mowa w § 1 ust. 5 uchwały.
  7. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, nastąpi dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi projektami, na zasadach dotyczących pierwszego głosowania.
  8. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu w terminie do 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Skip to content