Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Internet to mnóstwo korzyści, ale też i zagrożeń na stronie www.dyzurnet.pl można zgłaszać nielegalne treści.

Ponadto codziennie od godz. 12.00 do 22.00 działa bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 lub www.116111.pl/napisz tu możesz podzielić się swoimi kłopotami, a także możesz porozmawiać o niebezpiecznych sytuacjach jakie napotykasz w Internecie.

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc, cyberprzemoc, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

800 12 12 12  to Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

 

www.brpd.gof.pl strona dotycząca zagadnień związanych ochroną praw dziecka.

 

www.cyfrowa-wyprawka.org  tu informacje o cyberprzemocy m.in. o granicach prywatności w sieci i bezpieczeństwie.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm