Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

p. Marlena Adolp – dyrektor szkoly

p. Agata Szymańska – wicedyrektor szkoły

p. Magdalena Wierzbicka – wicedyrektor szkoły

Sposoby kontaktu rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły:

  1. Rozmowa telefoniczna. Kontakt pod numerami telefonów:
    • stacjonarnego: 61 81 72 574
    • komórkowego: 512 053 010
  2. Rozmowa bezpośrednia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm