Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Historia:

Gimnazja, jako nowy typ szkoły ponadpodstawowej, istnieją krótko, ponieważ zostały powołane w 1999 na mocy Ustawy
o Edukacji Narodowej. Mimo to niektóre z nich mogą poszczycić się bogatą historią gdyż powstały na bazie szkół podstawowych. Taką szkołą z wieloletnimi tradycjami jest nasze Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. Jego historia jest nierozerwalnie związana z dziejami Szkoły Podstawowej nr 2. Gimnazjum odziedziczyło po niej imię Patronki, numer, budynek szkolny wraz z całym wyposażeniem oraz sztandar. Trzonem społeczności szkolnej są rodziny, które posyłają dzieci do „dwójki” już od paru pokoleń. Dyrektorem gimnazjum została nauczycielka dawnej szkoły podstawowej a grono pedagogiczne tworzą głównie nauczyciele starej podstawówki, podobnie jest z pracownikami administracji i obsługi. Jak każda wiekowa i nobliwa instytucja, tak i nasza szkoła miała w swojej historii wydarzenia znaczące nie tylko dla środowiska uczniowskiego ale także dla miasta oraz gminy.
Aby nie zanudzać szczegółami, poprzestaniemy tylko na przedstawieniu najważniejszych wydarzeń z jej historii.

KALENDARIUM WYDARZEŃ :

1933 r.
– decyzja Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu o likwidacji 7- klasowej publicznej szkoły koedukacyjnej w Swarzędzu oraz o powołaniu w jej miejsce 7 klasowej Publicznej Szkoły Męskiej i 7 klasowej Publicznej Szkoły Żeńskiej z koedukacyjnym oddziałem niemieckim.

1934r.
– nadanie szkole żeńskiej imienia Królowej Jadwigi i poświęcenie sztandaru w kościele p.w. Św. Marcina,
– oficjalna nazwa szkoły: 7 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

1935 r.
– podział miasta i jego okolicy na odrębne dla każdej szkoły rejony szkolne.

1936 r.
– bal sylwestrowy w swarzędzkim ratuszu zorganizowany przez grono nauczycielskie i Opiekę Rodzicielską, dochód przeznaczono na dożywianie biednych dzieci.

1937 r.
– wystąpienie Rady Szkolnej Miejscowej (z inicjatywy kierownika szkoły) do Zarządu Miejskiego z wnioskiem budowy nowej siedziby szkoły,
– zmiana nazwy szkoły na : Publiczną Szkołę Powszechną stopnia III im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

1938 r.
– ostatnie przed wybuchem wojny, obchody Dnia Patronki Szkoły.

wrzesień 1939 r. – marzec 1945 r.
– przerwa w działalności szkoły spowodowana II wojną światową,
– śmierć woźnego, p. Romana Strojnego, zamordowanego w Poznaniu przez hitlerowców,
– przymusowe wysiedlenie do Generalnego Gubernatorstwa niektórych nauczycieli (Zofia Dobrogowska, Maria Czosnowska, Rozalia Maćkowiak, Stanisław Konieczny),
– dewastacja budynków szkolnych.

1945 r.
– pierwszy po wojnie rok szkolny trwa od 8 marca do 15 lipca.

1946 r.
– podjęcie uchwały przez Miejską Radę Narodową w Swarzędzu o budowie nowego budynku dla Szkoły Podstawowej nr 2.

1949 r.
– zorganizowanie po raz ostatni obchodów Dnia Patronki Szkoły Królowej Jadwigi.

1947 – 1957 r.
– liczne osiągnięcia szkoły, jej uczniów i nauczycieli na niwie oświaty i sportu, np.: pierwsze miejsce reprezentacji szkolnej w powiatowych mistrzostwach w tenisie stołowym, pierwsze miejsce szkolnych modelarzy w wojewódzkim konkursie modeli lotniczych, drugie miejsce szkoły na Powiatowym Festiwalu Artystycznym;
– charakterystyczne dla tamtych czasów zakupy (będące dla nas symbolem zmieniających się czasów), np. : zakup 10 spluwaczek i rozmieszczenie ich w klasach, zakup 120 kałamarzy do ławek szkolnych, zakup nowego aparatu projekcyjnego, itp.

1958 r.
– ostateczny odbiór nowo wybudowanego kompleksu szkolnego i przeprowadzka szkoły z budynków na Pl. Niezłomnych nr 1 (dawny Stary Rynek) i ul. Kilińskiego nr 17 – na ul. Polną 21(obecna siedziba naszego gimnazjum),
– 28 lutego – pierwsze zajęcia lekcyjne w nowym budynku szkoły.

1977 r.
– nadanie szkole imienia Marcina Kasprzaka,
– organizacja i otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej poświęconej ruchowi robotniczemu oraz martyrologii narodu polskiego w czasie II wojny światowej.

1980 r.
– ufundowanie sztandaru z Patronem Szkoły Marcinem Kasprzakiem przez zakład opiekuńczy – Swarzędzkie Fabryki Mebli.

1990 r.
– przywrócenie szkole imienia Królowej Jadwigi przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dzięki staraniom Rady Rodziców.

1993 r.
– likwidacja szkolnej Izby Pamięci Narodowej.

1995 r.
– zorganizowanie przez szkolne koło historyczne stałej ekspozycji pamiątek związanych głównie z przeszłością Swarzędza i ziemi swarzędzkiej (opiekun mgr. A. Kobza).

1999 r.
– utworzenie Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, (w budynku szkolnym funkcjonują równolegle dwie szkoły: „podstawówka” i gimnazjum), dyrektorką nowej szkoły została pani mgr Agata Kubacka,
– udział naszych gimnazjalistów w I Rajdzie Międzygimnazjalnym „Poznajmy się” w Swarzędzu,
– „otrzęsiny” uczniów klas pierwszych,
– zdobycie III miejsca przez szkolną drużynę koszykówki na Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego.

2000 r.
– udział licznej reprezentacji szkoły w wielkopolskim rajdzie „Witamy Wiosnę” i zdobycie Pucharu Burmistrza Swarzędza,
– zorganizowanie przez dyrektorka szkoły p. Agatę Kubacką I Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Religijnej w budynku swarzędzkiego kina.

2001 r.
– przeprowadzenie okręgowego etapu konkursu „Parki Narodowe w Polsce”,
– z okazji Walentynek zorganizowanie Blind Date czyli randki w ciemno w angielskiej wersji językowej,
– uroczyste wręczenie szkole nowego Sztandaru z Patronką Królową Jadwigą przez Radę Rodziców (sztandar zakupiono dzięki datkom rodziców oraz pracy uczniów przy zbiórce surowców wtórnych),
– wizytacja szkoły przez księdza biskupa Grzegorza Balcerka.
– otrzymanie swarzędzkiego tytułu „Wice-belfra roku 2001” przez nauczyciela pana mgr Antoniego Kobzę (z tytułem związany był dwutygodniowy pobyt w Grecji).

2002 r.
– organizacja i przeprowadzenie w naszej szkole powiatowego etapu VI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
– zakończenie działalności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi,
– opuszczenie szkolnych murów przez pierwszych absolwentów gimnazjum,
– udział szkoły w festynie „I Swarzędz będzie w Unii Europejskiej” (pokazanie przez uczniów dorobku kulturowego oraz tradycji Niemiec i Austrii, festyn odbył się na swarzędzkim rynku),
– otrzymanie przez panią mgr Marlenę Adolp swarzędzkiego tytułu „Belfra roku 2002” oraz Nagrody Ministra Edukacji i Sportu).

mgr Antoni Kobza

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm