Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Dzień 12 października 2001r. był szczególnym w historii Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, gdyż nawiązywał do wspaniałej tradycji pielęgnowanej przez naszych ojców, a poświęcony został królowej Jadwidze, wcześniej patronce Szkoły Podstawowej nr 2 i przejmującej jej tradycje gimnazjum.

W kwietniu 2001r., z inicjatywy Rady Rodziców i dyrekcji, powołano Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru Gimnazjum nr 2. W jego skład weszli rodzice i przyjaciele szkoły. Dzięki ich działalności oraz funduszom zebranym przez uczniów (sprzedaż makulatury, złomu, zakup „cegiełek”) Rada Rodziców przekazała Gimnazjum nr 2 nowy sztandar. Jest on repliką sztandaru z roku 1934, a otrzymała go wtedy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta Swarzędza z panem burmistrzem Jackiem Szymczakiem i wice-burmistrzem Adamem Trawińskim na czele, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pani wizytator Małgorzata Kubiak-Gajowiecka, dyrektorzy szkół miasta i gminy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, rodzice, uczniowie, przyjaciele gimnazjum.

Uświetniły ją poczty sztandarowe Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 1. W części oficjalnej ksiądz kanonik Zdzisław Łuniewicz- proboszcz Parafii MWWW w Swarzędzu poświęcił sztandar, potem symbolicznie przybijano gwoździe i rodzice przekazali sztandar uczniom. Część oficjalną zakończyły życzenia złożone, na ręce pani dyrektor Gimnazjum nr 2 Agaty Kubackiej, między innymi przez p. wizytator M. Kubiak-Gajowiecką i p. burmistrza Miasta i Gminy J. Szymczaka. Uroczystość zamknęła przygotowana przez młodzież, a nawiązująca do historii wspaniała część artystyczna. Po jej zakończeniu przybyli goście otrzymali specjalnie wydrukowany z tej okazji informacyjny folder o szkole. Mogli też zwiedzić dwie wystawy. Pierwsza związana była z osobą Patronki, a ukazano na niej świętą Jadwigę – Królową w obrazach, rysunkach uczniów i poezji oraz wykonane przez młodzież insygnia królewskie i korony. Druga to wystawa pozakonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej i Ekologicznej FOTO – EKO 2000. Uroczystość mająca miejsce w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi świadczy o tym, że szkoła jest nie tylko miejscem nauki. To w jej murach kształtuje się charakter i postawy młodych Polaków – patriotów oraz kultywuje przywiązanie, szacunek dla tradycji.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm