Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Organizacja roku szkolnego 2023/2024 w woj. wielkopolskim

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3. Koniec I półrocza 14 stycznia 2024 r.
4. Początek II półrocza 15 stycznia 2024 r.
5. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
7. Egzamin ósmoklasisty–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00b) matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

8. Dodatkowy egzamin ósmoklasisty–    język polski

–    matematyka

–    język obcy nowożytny

a) język polski 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00b) matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

c) język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

9. Uroczyste zakończenie – klasy VIII 20 czerwca 2024 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13 października, 2, 3 listopada 2023 r., 2 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.

oraz dla klas I-VII: 14, 15, 16 maja 2024 r.

Podstawa prawna: § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm