Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
 2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
 4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
 6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

 1. Wybory SU
 2. Dyskoteka szkolna dla klas 7 SP, 2 i 3 gimnazjum
 3. Dyskoteka dla 4 klas SP
 4. Balik dla klas 1
 5. Rajd dla klas 7
 6. Akcja” znicz”
 7. Akcja „choinka”
 8. Festiwal kolęd i pastorałek
 9. Pomoc w organizacji Dnia Nauczyciela
 10. Pomoc w organizacji 60-lecia budynku szkoły
 11. Połowinki klas 4
 12. Dzień Wiosny
 13. Akcja „FIFA”
 14. Dyskoteka „Majówka”
 15. Pomoc w organizacji festynu
 16. Obecność sztandaru szkoły w czasie różnych uroczystości szkolnych oraz gminnych
 17. Nagłaśniania imprez i uroczystości szkolnych
 18. Współpraca z innymi grupami działającymi w szkole, np. z wolontariatem

III. Definicja działań Samorządu Uczniowskiego:

Akcja „znicz”– uczniowie z SU będą nawiedzać swarzędzkie cmentarze i dbać o groby zmarłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 2.

Akcja „choinka”– każda klasa w ramach Ligi klas będzie brała udział w konkursie na najpiękniej przystrojoną choinkę.

Dzień Wiosny – każda klasa będzie brała udział w konkursie wokalnym/ artystycznym przedstawiając wybraną przez siebie piosenkę.

Akcja „FIFA” – przedstawiciele klas będą walczyć o tytuł mistrza FIFA 2017 SP2, za zwycięstwo klasa otrzymuje punkty do ligi klas.

LIGA KLAS – każda klasa będzie brała udział w każdy pierwszy piątek miesiąca (od października do maja) w różnych wyzwaniach/zadaniach, np. w dzień krawata wygrywa klasa w której najwięcej osób tego dnia ubierze krawaty (procentowo do ilości osób w klasie). Pod koniec roku klasa, która zwycięży idzie na wybrany seans filmowy bądź na bowling.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm