Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

630 – 1700

sala nr 4           klasy I

sala nr 22          klasy II

sala nr 24          klasy III

 

715 – 1530

świetlica-parter   klasy IV-VIII

 

Przerwy międzylekcyjne

sala nr 34                      klasy IV

świetlica-parter         klasy V

sala nr 39                      klasy VI

sala nr 6                        klasy VII

sala nr 36                     klasy VIII

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm