Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Doradztwo zawodowe

Tydzień Zawodów w ZS1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Dnia 21 listopada o godz.11:00 uczniowie klasy 8a i 8b odwiedzą Zespół Szkół nr 1 i zapoznają się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025

Tożsamość i przemoc w sieci warsztaty

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, realizuje warsztaty z bardzo ważnego współcześnie tematu związanego z Cyberprzemocą oraz tożsamością w sieci. Wspólnie, wraz z klasami 7 i 8, projektowaliśmy plakaty, oglądaliśmy edukacyjne filmy w sieci i uczyliśmy się prawidłowego postępowania w sytuacjach trudnych. W szkole budujemy przestrzeń do dialogu i współpracy, kształtujemy poczucie odpowiedzialności za podjęte działania                                i wypowiadane słowa.

Warsztaty przeprowadzały:

Monika Christoph i Paulina Zawada-Kulikowska dla klas VII

Monika Christoph i Sonia Wawrzyniak dla klas VIII

Zajęcia kreatywne konstrukcja wieży z papieru wystawa na korytarzu

Dnia 21.01.2020 odbyły się Warsztaty rozwijania umiejętności kreatywnych, na których zrealizowano Ćwiczenie zespołowe: „Zbuduj najwyższą wieżę” – materiał: papier.

Uczniowie klas 7 i 8 z dużym zaangażowaniem przystąpili do realizacji zadania, a efektami swojej pracy pochwalili się              na wystawie szkolnej.

Koordynator działań: Monika Christoph ????

Listopadowy coaching 

W listopadzie 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu we współpracy z UAM Poznań, odbywały się dodatkowe zajęcia rozwojowe dla klas VIII. Obejmowały one pokazowe warsztaty z coachingu grupowego dla każdej klasy oraz sesje indywidualne dla chętnych uczniów. Zajęcia realizowała dr Joanna Szłapińska (certyfikowany coach), pracownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sesje coachingowe, zarówno te grupowe, jak i indywidualne miały na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, rozpoznawania swoje potencjału oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczniów, czego potwierdzeniem była konieczność organizowania dodatkowych terminów spotkań indywidualnych.

Koordynato działań w szkole: Monika Christoph

Odwiedzamy pracodawców Castorama 2019

W ramach projektu „Twój Zawód-Twoja Przyszłość”, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, rozwija współpracę z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczniowie klas VIII odwiedzają wybrane firmy, przedsiębiorstwa i organizacje poznając realne wymagania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wymagania potencjalnych pracodawców. Dnia 24 października 2019 roku, uczniowie odwiedzili Castoramę w Swarzędzu. Dzielimy się z wami wrażeniami z tej ciekawej i pouczającej wycieczki ???? Mamy więcej takich wydarzeń, obserwujcie Nas!

Koordynator projektu w Szkole: Paulina Zawada-Kulikowska

Opiekun wycieczki: Monika Christoph

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach realizowanych projektów

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, wraz z początkiem roku szkolnego (wrzesień i październik) 2019/2020, rozpoczęły się intensywne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla klas VIII. Warsztaty grupowe poświęcone były istotnej tematyce wartości w życiu człowieka oraz dokonywanych na ich podstawie wyborów edukacyjnych i zawodowych. Wspólnie z klasami VIII rozwijaliśmy także umiejętności współpracy w grupie                                    i dowiedzieliśmy się jak nas widzą inny w zespole: Jaką rolę pełnimy?, Jakie mamy mocne i słabe strony?, Nad czym warto pracować odnośnie współpracy w klasie? Dlaczego współpraca między sektorami edukacji i pracy są aktualnie ważna?       Na spotkaniach indywidualnych, uczniowie pracowali na e-kwestionariuszach określając swój Indywidualny Profil Zawodowy. Rozmowy dotyczyły także wstępnych planów edukacyjnych i służyły odpowiedzi na pytanie: Ile już wiem               o sobie, a czego chciałabym/chciałbym się dowiedzieć?

Warsztaty grupowe oraz indywidualne rozmowy doradcze odbywały się w ramach projektu Uczeń z pasją – lata 2017-2019

Miasto Poznań wspólnie z Partnerem  – Narodowym Forum Doradztwa Kariery realizowało projekt „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych                     i zawodowych”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Działania doradcze wynikające z projektu, z powodzeniem kontynuowane są w roku szkolnym 2020/2021 w formie tradycyjnej i zdalnej. W planach szkoły są następujące działania: Cykl warsztatów rozwijających techniki skutecznego uczenia się, Cykl warsztatów rozwijających przedsiębiorczość, Dni Kariery oraz intensywne doradztwo, cocahing karier         w maju i czerwcu (szczególna pomoc przy wyborze i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych).

Koordynator działań w szkole: Monika Christoph

Skip to content