Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędz informuje, że w dniach 25, 26, 27 sierpnia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami  uczniów  klas I-IV.

 

Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o  dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem) do sekretariatu szkoły  do dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

klasa dzień godzina sala budynek
1a

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.6 nowy budynek
1b

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.5 nowy budynek
1c

rok szkolny 2020/2021

25.08.2020 wtorek 17.00 1.2 nowy budynek
2a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.4 nowy budynek
2b

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 1.3 nowy budynek
3a

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 22 stary budynek
3b

rok szkolny 2020/2021

26.08.2020 środa 17.00 23 stary budynek
4a

rok szkolny 2020/2021

27.08.2020 czwartek 17.00 24 stary budynek

List od Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu informuje, że ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020 r.

Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Klasa Godzina Miejsce odbioru zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

VIIIa 10.00 świetlica
VIIIb 10.00 sala nr 6
VIIIc 10.00 sala nr 20

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

– indywidualne spotkanie z wychowawcą – odbiór świadectw i nagród zgodnie z wytycznymi GIS i MZ

Uczeń przychodząc do szkoły:

 • ma mieć zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica)
 • dezynfekuje ręce
 • zachowuje co najmniej 1,5 odstęp pomiędzy innymi uczniami i nauczycielami.

 

Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego Godzina Klasa Miejsce odbioru świadectwa szkolnego
9.00 VIIIa sala gimnastyczna 9.00 VIa świetlica 9.30 VIc sala nr 43
10.00 VIIIb sala gimnastyczna 10.00 VIIb świetlica 9.30 Va sala nr 21
11.00 VIIIc sala gimnastyczna 11.00 VIIa świetlica 10.30 IVa sala nr 34
12.00 VIb sala gimnastyczna 12.00 IIa świetlica 11.00 Vb sala nr 39
13.00 Ib sala gimnastyczna 13.00 IIb świetlica 11.30 Vc sala nr 38
14.00 Ia sala gimnastyczna 14.00 IIIa świetlica

 

Uczniowie, Rodzice, którzy nie odbiorą świadectw szkolnych w piątek 26.06.2020 mogą odebrać je

w dniach 29.06.2020 (poniedziałek) i 30.06.2020 (wtorek) w sekretariacie szkoły w godz. od 8.30 do 15.30.

 

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ KLASY 1-3

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ KLASY 4-8

 

Druki do pobrania – zgoda na pomiar temperatury

KLASY I-III od 09.06.2020

KLASY IV-VIII od 15.06.2020

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla uczniów i rodziców

Informacje dla rodziców uczniów klas I-III w związku z powrotem dzieci do szkoły od dn. 25.05.2020

Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie szkoły w związku z reżimem sanitarnym

Informacja dla rodziców uczniów klas IV-VIII – konsultacje

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 08 – 10.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VII – 08 – 10.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII 01 – 05.06.2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VII – 01-05.06.2020

Harmonogram konsultacji z uczniami klas VIII 25-29.05.2020

 

Druki do pobrania – informacja o stanie zdrowia dziecka, zgoda na pomiar temperatury

Klasy VIII

Klasy IV – VII

 

Informujemy, że terminy składania zgłoszeń oraz wniosków do klasy pierwszej w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami zostały ustalone na  18 – 22 maja 2020 r. w godzinach:

Poniedziałek                 9.00-17.00

Wtorek                         9.00-17.00

Środa                            9.00-17.00

Czwartek                      9.00-15.00

Piątek                            9.00-15.00

Wnioski wraz załącznikami prosimy składać w portierni szkoły w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach (opisanych: zgłoszenia do kl. I,  wnioski  do kl. I)

Wnioski wraz załącznikami prosimy włożyć do koperty, zakleić, podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Prosimy pamiętać, by dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

W związku z rozbudową szkoły, utrudniony jest dojazd do szkoły.

Od 18 maja 2020 r. rozpoczyna się dostawa samochodów ciężarowych  z wyposażaniem do nowego budynku szkoły.

Dyrektor Szkoły nr 2 w Swarzędzu prosi o nie podjeżdżanie na teren pod szkołę i parkowanie samochodami na ul. Sikorskiego.

W razie jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Szanowni Rodzice

Ze względu na zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, jako pedagodzy szkolni, chciałybyśmy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki młodzieży w domu.

 

Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu?

 1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
 2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
 3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
 4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, YouTube, portale), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

 

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
 2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
 3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.
 2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

 

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt mailowy lub przez
e-dziennik. Udzielimy ich w miarę możliwości. Wiadomość ta może zawierać numer telefonu – wtedy oddzwonimy. Podział obowiązków w Naszej szkole przedstawia się następująco:

 

 1. Sonia Wawrzyniak – sprawy interwencyjne i pomocowe (sonia@amu.edu.pl)

 

 1. Paulina Zawada-Kulikowska – sprawy interwencyjne, pomocowe oraz projekt „Mój zawód – moja przyszłość” (paulinka525@onet.pl)

 

 1. Monika Christoph – doradztwo zawodowe i personalne (mon.bartkowiak@gmail.com

 

W tym trudnym czasie dla nas wszystkich życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju, uśmiechu na każdy dzień, a także bezpiecznego i owocnego spędzania czasu z rodziną, według zaleceń rządu. Jest to czas, żeby odbudować relację z bliskimi lub jeszcze bardziej pogłębić więzi. Tego też Państwu życzymy!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

PEDAGODZY SZKOLNI

NABÓR KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

Szanowni Państwo,   ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

 • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa
  on 
  od 16 marca do 31 marca 2020 r.
 • termin składania wniosków w wersji papierowej (wydrukowanych i podpisanych) wraz
  z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku,
w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz,
dla kandydatów.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Następna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm